Welcome To Công ty TNHH Bao Bì Tân Long (Á Châu)   |   Liên hệ : 0913 441 117   |   Mail : nguyenthithuha@giaytanlong.com.vn

Thời gian làm việc : 7h30 - 17h (Thứ 2 đến Thứ 7)

Hoạt Động

CÔNG TY TNHH BAO BÌ TÂN LONG TRAO QUÀ CÔNG ĐOÀN CHO CÔNG NHÂN VIÊN

2021-01-28 14:07:03

CÔNG TY TNHH BAO BÌ TÂN LONG TRAO QUÀ CÔNG ĐOÀN CHO CÔNG NHÂN VIÊN ...

Thông tin chi tiết...

CÔNG TY TNHH BAO BÌ TÂN LONG TỔ CHỨC SINH NHẬT THÁNG 11 CHO CÔNG NHÂN VIÊN

2020-12-02 08:41:26

CÔNG TY TNHH BAO BÌ TÂN LONG TỔ CHỨC SINH NHẬT THÁNG 11 CHO CÔNG NHÂN VIÊN ...

Thông tin chi tiết...

CÔNG TY TNHH BAO BÌ TÂN LONG TỔ CHÚC SINH NHẬT THÁNG 10 CHO CÔNG NHÂN VIÊN VÀ LỄ 20 THÁNG 10

2020-10-24 10:45:04

CÔNG TY TNHH BAO BÌ TÂN LONG TỔ CHÚC SINH NHẬT THÁNG 10 CHO CÔNG NHÂN VIÊN VÀ LỄ 20 THÁNG 10 ...

Thông tin chi tiết...

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ THƯƠNG MẠI Á CHÂU NHẬN GIẤY KHEN CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHU CÔNG NGHỆ CAO VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐÀ NẴNG

2020-09-11 17:28:47

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ THƯƠNG MẠI Á CHÂU NHẬN GIẤY KHEN CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHU CÔNG NGHỆ CAO VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐÀ NẴNG ...

Thông tin chi tiết...

CÔNG TY TNHH BAO BÌ TÂN LONG NHẬN QUÀ KHẨU TRANG TỪ CÁC CÔNG TY BẠN

2020-08-27 13:54:32

CÔNG TY TNHH BAO BÌ TÂN LONG NHẬN QUÀ KHẨU TRANG TỪ CÁC CÔNG TY BẠN ...

Thông tin chi tiết...

CÔNG TY TNHH BAO BÌ TÂN LONG ỦNG HỘ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19

2020-08-27 13:29:45

CÔNG TY TNHH BAO BÌ TÂN LONG ỦNG HỘ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19 ...

Thông tin chi tiết...